مطالب مرتبط:

در حملات دوم اسد، دست طالبان هم درکار بوده است

در حمله های دوم اسد کابل دست طالبان هم درکار بوده است

مطالب اخیر