مطالب مرتبط:

در کمیسیون حقیقت یاب اشتراک نمی کنم

به روح شهدای حادثه خونین دهمزنگ درود می فرستم به خانواده های شهدا ابراز تسلیت نموده و از خداوند بزرگ برای زخمیان این حادثه شفای عاجل استدعا دارم

مطالب اخیر