مطالب مرتبط:

فعالان مدنی از تغییر نام چوک دهمزنگ مخالفت نشان دادند

شماری از فعالان مدنی از تغییر نام چوک دهمزنگ به چوک شهدا مخالفت شان را ابراز کردند این فعالان امروز با برافراشتن خیمۀ تحصن در کابل گفتند که این چوک بنام سپهسالار عبدالوکیل نورستانی است و حکوم

مطالب اخیر