مطالب مرتبط:

ابراز نگرانی دبیر کل سازمان ملل از بازداشت های پس از کودتای ترکیه

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل از ترکیه خواست «مدارک و شواهد معتبری» برای بازداشت افرادی که پس از کودتای نافرجام دستگیر شده‌اند ارائه کند

مطالب اخیر