مطالب مرتبط:

دی لورنتیس: هیگواین به ناپولی خیانت کرد

آئوریلیو دی‌لورنتیس، مالک باشگاه ناپولی اعتقاد دارد که گونسالو ایگواین، مهاجم سابق این تیم با پیوستن

مطالب اخیر