مطالب مرتبط:

استاندارد سازی گمرکات در کابینه تصویب شد

جلسه کابینه به ریاست رییس جمهور در ارگ برگزار شد

مطالب اخیر