مطالب مرتبط:

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید

مطالب اخیر