مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: هدف اصلی موجودیت ادارات دولتی، خدمت به مردم است

جلسۀ شورای عالی اقتصاد شب گذشته به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار شد

مطالب اخیر