مطالب مرتبط:

نماینده پروان مشاور اشرف غنی در امور انسجام ملی شد

نماینده مردم پروان در ولسی جرگه، به عنوان مشاور ارشد و نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور انسجام ملی مردم افغانستان منصوب شد

مطالب اخیر