مطالب مرتبط:

یک جوان افغانستانی در آلمان لقب ‘قهرمان’ را دریافت کرد

یک شهروند آلمانی افغانستانی تبار، پس از رویداد تیراندازی در شهر مونشن آلمان قهرمان خوانده شد

مطالب اخیر