مطالب مرتبط:

45 روز تنفس آزاد برای اشرف غنی

با شروع رخصتی تابستانه ی روزه ی شورای ملی اعم از پارلمان و سنا، پرونده ی سرگردان و مختومه نشده ی اصلاحات انتخاباتی و انتخابات شفاف و قانونمند به دست رییس جمهور افتاد تا در فضای باز بی مخالف و بی رقیب خود یکه تازی کند و فرمان تقنینی نهایی خود را صادر نماید

مطالب اخیر