مطالب مرتبط:

اعمار پانزده کانال آبیاری در ولایت کابل و بغلان به سکتور خصوصی سپرده می شود

اعمار پانزده کانال آبیاری در ولایت کابل و بغلان به سکتور خصوصی سپرده می شود

مطالب اخیر