مطالب مرتبط:

بازداشت فرماندهان کلیدی طالبان در جنوب افغانستان

نیروهای امنیت ملی افغانستان دو تن از فرمان‌دهان کلیدی گروه طالبان را در جنوب افغانستان بازداشت کرده‌اند

مطالب اخیر