مطالب مرتبط:

عضو ارتش ملی توسط نظامیان آمریکایی کشته شد

یکی از اعضای ارتش ملی در پروان توسط نیروهای امنیتی آمریکایی به قتل رسید

مطالب اخیر