مطالب مرتبط:

250 هزار کوچی پاکستانی در پروان تذکره می خواهند

پارلمان افغانستان با وزیر داخله به توافق رسیدند که به متقاضیان تذکره که نام پدران شان در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است تذکره داده نشود

مطالب اخیر