مطالب مرتبط:

فراخبر: مشکلات امنیتی ولایت هلمند

با شدت یافتن جنگ در هلمند ، اشرف غنی، رییس جمهور شخصی را به خاطر مهار جنگ و آوردن اصلاحات مقرر کرد که در پایان کار، کوچکترین تغییر در وضعیت جنگ نیامد

مطالب اخیر