مطالب مرتبط:

۷۵ درصد تولیدات زراعتی در ننگرهار افزایش خواهد یافت

با بهره برداری سربند آب که به تازه گی در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار ایجاد شده است،۷۵ درصد تولیدات زراعتی در این ولایت افزایش خواهد یافت اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیاء و انکشاف دهات به رو

مطالب اخیر