مطالب مرتبط:

اشرف غنی بر درمان زخمی‌های حمله انتحاری دهمزنگ تأکید کرد

اشرف غنی وزیر بهداشت افغانستان را موظف کرد تا زمینه درمان مجروحان حمله انتحاری کابل را در خارج از افغانستان نیز فراهم کند و دستور داد تا تدابیری جدی برای درمان سریع زخمی‌ها صورت بگیرد

مطالب اخیر