مطالب مرتبط:

خوگیانی: بسیاری از جنگجویان داعش در افغانستان خواهان صلح اند

سخنگوی والی ننگرهار عطا الله خوگیانی می گوید که بزودی عملیاتی نو علیه گروه های مخالف مسلح در ولایت ننگرهار آغاز خواهد شد آقای خوگیانی شام گذشته به رادیو آزادی اظهار داشت که به همین منظو

مطالب اخیر