مطالب مرتبط:

قهرمانی امیر نجار زاده در حادثۀ شهر مونشن جرمنی

درباره حادثه چند روز قبل شهر مونشن جرمنی که یک جوان جرمنی ایرانی الاصل به سمت مردم در پیشروی فروشگاه المپیا فیر کرده و ۹ تن را بکام مرگ کشاند صحبت ها زیاد شده است اما در جریان این حادث

مطالب اخیر