مطالب مرتبط:

ساختمان جدید لیسه غازی امان‌الله در مزارشریف تهداب‌گذاری شد

پیام آفتاب ساختمان جدید لیسه غازی امان‌الله در کارتهٔ عدالت شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ تهداب گذاری شد؛ هم‌اکنون دانش آموزان این لیسه در زیر خیمه مشغول آموزش هستند

مطالب اخیر