مطالب مرتبط:

در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد، دستاوردهای خوبی داشته ایم

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در دیدار با مسئولان کمیته مشترک نظارت، ارزیابی و مبارزه با فساد اداری گفته است که این وزارت در بخش فساد و اصلاحات دستاوردهای خوبی داشته است

مطالب اخیر