مطالب مرتبط:

پاکستان تر دوشنبې وزیر کډوالو ته د نوم لیکنې وخت ورکړ

پاکستان په افغانستان کې مېشتو وزیرستاني کډوالو ته تر راتلونکې دوشنبې پورې وخت ورکړی، چې پاکستان ته د بېرته ستنېدو له پاره نوم لیکنه وکړي

مطالب اخیر