مطالب مرتبط:

همكاري آمريكا با پاكستان در هدف قرار دادن سران تحريك طالبان پاكستان

به گزارش رسانه هاي پاكستان منگل باغ رهبر عالي گروه شبه نظامي لشكر اسلام و عضو شوراي عالي تحريك طالبان پاكستان در منطقه خودي خوله از توابع ولايت ننگرهار هدف حمله پهپادهاي آمريكايي قرار گرفت و كشته شد

مطالب اخیر