مطالب مرتبط:

زندانی فراری در قندوز به دام پولیس افتاد

این شخص در ۶ میزان سال گذشته هنگامی‌که شهر قندوز بدست طالبان سقوط کرد، از زندان فرار کرده بود

مطالب اخیر