مطالب مرتبط:

میراث اسکندر مقدونی در هرات باستان

«قلعه اختیار الدین» که ارگ بالاحصار هم نامیده می‌شود، در دوران اسکندر مقدونی به منظور حفظ نظامیان از شورش احتمالی مردم شهر ساخته شد

مطالب اخیر