مطالب مرتبط:

اعتیاد از نوع مجازی

در آینده‌ای نه چندان دور، کامپیوتر، تلفن و تکنولوژی تصویری ممکن است همگی با هم ترکیب شده و شاید به شدت اعتیادآور شوند

مطالب اخیر