مطالب مرتبط:

۵۰۰ خانواده مهاجر دواطلبانه از پاکستان به افغانستان بازگشتند

وزارت مهاجرین افغانستان اعلام کرد که در جریان هفته جاری حدود ۵۰۰ خانواده مهاجر افغانستان در پاکستان، به صورت داوطلبانه به وطن خود بازگشته‌اند

مطالب اخیر