مطالب مرتبط:

آواره ‌شدن پنج‌هزار خانواده در دشت‌های سوزان قندوز

عبدالله قرلق، سناتور ولایت قندوز می‌گوید که حدود پنج‌هزار خانواده قندوز از دست ناامنی‌ به دشت‌های سوزان قندوز آورده شده‌اند.

مطالب اخیر