مطالب مرتبط:

زن در تخار از سوی شوهر و نزدیکان شوهرش مورد لت و کوب قرار گرفت

یک زن در ولسوالی اشکمش تخار از سوی شوهر و نزدیکان شوهرش مورد لت و کوب قرار گرفته است،خلیل اسیر سخنگوی قوماندانی امنیه تخار به کلید گفتاین زن حمیده نام دارد و چهار روز پیش از خشونت شوهر و نزدیکان خانواده شوهرش به پولیس شکایت کرده بود که در حال حاضر در شفاخانه کندز زیر مداو قرار دارداسیر می افزایدعاملین این رویداد سربلند شوهر این زن و دو فرد دیگر بنام های حاجی بازار و گل احمد نزدیکان شوهر حمیده اند که تا کنون بازداشت نشده انداسیر دلیل بازداشت نشدن عاملان لت و کوب حمیده را مصروف بودن نیروهای امنیتی در عملیات تصفیوی در اشکمش و فراری بودن عاملان این رویداد عنوان می کند اما می گوید تلاش ها به هدف تعقیب و بازداشت شان از سوی نیروهای امنیتی تخار آغاز شده است از سویی هم سخنگوی قوماندانی امنیه تخار تاکید دارد که در عریضه حمیده تنها از خشونت در برابرش شکایت شده و از موضوعاتی چون بریده شدن برخی از اعضای بدن این زن چیزی گفته نشده است

مطالب اخیر