مطالب مرتبط:

د نوي کابل بانک رانیولو لپاره د څه باندې ۵۰ میلیونو ډالرو نوی وړاندیز

د افغانستان د نوي کابل بانک د رانیولو لپاره جواینټ سټاک اریانا کمپنۍ د څه باندې ۵۰ میلونو ډالرو په ارزښت سره وړاندیز کړی دی د افغانستان د مالیې وزارت په مشرۍ د بېلو بنسټونو جرګګۍ دا بیه په افغانستان کې د بانکدارۍ د پرمختګ لپاره مناسبه بللی

مطالب اخیر