مطالب مرتبط:

خواست وزارت دفاع از پاکستان مبنی بر جلوگیری از ورود داعشیان به خاک افغانستان

وزارت دفاع ملی افغانستان از هیئت پاکستانی که روز گذشته به خاطر گفت‌گو وارد کابل شده بود خواهان جلوگیری از ورود تروریستان داعشی به کشور شده‌است

مطالب اخیر