مطالب مرتبط:

روسیه خواسته های افغانستان را به گونۀ جدی بررسی می کند

روسیه خواسته‌های افغانستان مبنی بر فراهم‌سازی چرخ‌بال‌های ام‌آی۱۷ و ام‌آی۳۵ را به گونۀ جدی بررسی می‌کند

مطالب اخیر