مطالب مرتبط:

آشنا: کمسیون حقیقت‌یاب برای جعل حقایق ایجاد شده است

در حالی‌که کمسیون حقیقت‌یاب دولتی برای معلوم کردن چگونگی رخ دادن حمله در میان معترضان جنبش روشنایی، به کار اغاز کرده است؛ برخی از جنبش روشنایی و برگزار کنندگان تظاهرات روز شنبه این جنبش تشکیل کمسیون حقیقت یاب دولت را در مورد آشکار شدن پهلوهای پنهان رویداد شنبه سیاه در کابل، تلاشی برای حقیقت یابی نه بلکه برای جعل حقایق می‌دانند

مطالب اخیر