مطالب مرتبط:

عبدالله عبدالله یک هیئت را به بامیان می‌فرستند

رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفته است بخاطر رسیده گی به مشکلات مردم ولایت بامیان یک هیئت را به آن ولایت می فرستد در این مورد عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، امروز در دیداری با شمار

مطالب اخیر