مطالب مرتبط:

رییس جمهور می تواند فرمان تقنینی دیگری صادر کند

با وجود بی نتیجه مانندن فرمان تقنینی رییس جمهور و به رخصتی رفتن نمایندگان پارلمان سرنوشت فرمان تقنینی و اصلاحات انتخاباتی چه خواهد شد؟

مطالب اخیر