مطالب مرتبط:

سلب تابعیت رهبر یک کشور و انحلال بزرگترین حزب سیاسی آن بالاترین نقض حقوق بشر است

حکومت عربستان بارها و در مواجهه با کشورهایی اسلامی و در مساله مهم حج که یک میعاد جهانی و الهی برای مسلمانان است به اثبات رسانیده که حتی شایستگی مدیریت حج را نیز دارا چه برسد که ادعای ام القرایی کشورهای اسلامی را داشته باشد

مطالب اخیر