مطالب مرتبط:

پولیس از تمام امکانات خود برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی استفاده کند

یوناما تلفات ۱۱۸۰ نفر از غیرنظامیان را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده که رقم متذکره ۲۳ فیصد از مجموع تلفات سال روان را تشکیل می‌دهد

مطالب اخیر