مطالب مرتبط:

سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دالری در عرصه مخابرات در افغانستان

براساس آمار ارایه شده از سوی ارگ ریاست جمهوری، ۲ میلیارد دالر امریکایی در عرصه مخابرات کشور سرمایه گذاری شده است

مطالب اخیر