مطالب مرتبط:

۲۳ طالب درعملیات نظامیان کشور در قندوز کشته شدند

مقام های امنیتی در شمال کشور می گویند که در عملیات های نظامی در ولسوالی های قلعه زال و دشت ارچی قندوز ۲۳ طالب کشته شده اند

مطالب اخیر