مطالب مرتبط:

کابل از مسکو طیاره‌های جنگی به نیروهای هوایی افغان خواسته است

مشاور امنیت ملی افغانستان، به حکومت روسیه پیشنهاد کرده است که نیروهای امنیتی افغان را تجهیز کند محمد حنیف اتمر، سه روز پیش در یک سفر چهار روزه به هدف جلب همکاری‌های نظامی روسیه، عازم مسکو شده است

مطالب اخیر