مطالب مرتبط:

جنبش روشنایی: رویداد دهمزنگ کابل را هیئت بین‌المللی بررسی کند

جنبش روشنایی تشکیل کمیسیون بررسی حمله مرگبار به تظاهرات جنبش روشنایی در دوم اسد مرداد را رد کرده و خواستار تحقیق مستقل بین‌المللی در این مورد شده است این جنبش گفته که از خواست خود مبنی کشیدن خط پانصد کیلوولت از بامیان نمی‌گذرد

مطالب اخیر