مطالب مرتبط:

اتاق تجارت: داد و ستد تجارتی با پاکستان کاهش یافته‌است

مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند داد و ستد تجارتی با کشور همسایه پاکستان از ۹۵ درصد به ۵۹ در صد کاهش یافته است صیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادی

مطالب اخیر