مطالب مرتبط:

فراهی: میان قوای ثلاثه دولت هماهنگی بوجود خواهد آمد

وزارت امور پارلمانی افغانستان می گوید تلاش ها را به خرچ داده اند تا میان قوای ثلاثه دولت هماهنگی بیشتر به وجود بیآورند غلام نبی فراهی وزیر امور پارلمانی امروز در مراسم افتاح سیمنار بلن

مطالب اخیر