مطالب مرتبط:

٣٥٠ خانواده در ایبک مرکز ولایت سمنگان از نعمت برق بهره مند شدند

با فعال کردن سه ترانسفرمر و تمديد شبکۀ برق، ٣٥٠ خانواده در ایبک مرکز ولایت سمنگان، به انرژی برق دسترسی پیدا نمو...

مطالب اخیر