مطالب مرتبط:

بازتاب بازداشت دو فرمانده نظامیان ترکیه در افغانستان

بازداشت دو ژنرال بلندپایه ارتش ترکیه که در افغانستان مستقر بودند، به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام آن کشور در رسانه‌های افغانستان بازتاب داشت

مطالب اخیر