مطالب مرتبط:

انتقاد تولیت آستان قدس رضوی از نقش ناتو در رشد و تولید مواد مخدر در افغانستان

تولیت آستان قدس رضوی فعالیت گروه‌های تروریستی معارض نظام مقدس اسلامی در کشورهای دوست و همسایه را به‌هیچ‌عنوان قابل توجیه و پذیرش ندانست

مطالب اخیر