مطالب مرتبط:

سیاست موج سواری رهبران هزاره از کجا تا کجا؟

جنبش های مردمی، در صورت اصرارو، استمرار ومدیریت درست اغلب با موفقیت همراه است تنها عاملی که کمر خیزش ها و قیام های مردمی را می شکند معامله رهبران و در بهترین حالت پا پس کشیدن آنان است

مطالب اخیر