مطالب مرتبط:

در جریان هفته جاری حدود ۵۰۰ خانواده از پاکستان به افغانستان برگشتند

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور اعلام کرد که در جریان هفته روان حدود ۵۰۰ خانواده مهاجر افغان در پاکستان، به گونه دواطلبانه به کشور باز گشته اند

مطالب اخیر