مطالب مرتبط:

قرارداد بازسازی ۱۵ کانال آبیاری زراعتی امضا شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قرار داد باز سازی ۱۵ کانال آبیاری را در ولایت های کابل و بغلان با شرکت های قراردادی امضا کرد

مطالب اخیر